KARTA RABATOWA – REGULAMIN

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Regulamin programu lojalnościowego
„Karta rabatowa Trattoria”

Warunki ogólne

Organizatorem promocji jest Restauracja-Pizzeria Trattoria z siedzibą w Sosnowcu,
zarejestrowaną jako firma Festa -Rest s.c. P. i M. Czernik ul;. 11 Listopada 103 a,
41-218 Sosnowiec
Uczestnik przystępujący do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone
w niniejszym regulaminie.
Celem akcji jest promocja Restauracji Trattoria oraz przyznanie rabatów stałym klientom.

Zasady prowadzenia promocji

Promocja organizowana jest na terenie Sosnowca.
Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
Czas trwania promocji: od 2 lutego 2017 do odwołania.
Nowy regulamin dotyczy również wcześniej wydanych kart lojalnościowych, na których widnieje napis „rabat 50 %’’.
Do otrzymania karty rabatowej uprawniony jest każdy klient, który dokona zakupu za min. kwotę 30 zł w lokalu lub w dostawie.
Oferta obejmuje wszystkie produkty dostępne w Restauracji.
Za zakup za kwotę 30 zł klient otrzymuje naklejkę.
Wielokrotność tej kwoty zwiększa proporcjonalnie ilość naklejek.
Każdy klient, który uzbiera 9 naklejek (pieczątek lub pieczątek i naklejek) na jednej karcie, przy kolejnym zamówieniu premiowany jest gratisową dowolną dużą pizzą wyłącznie w lokalu.
W przypadku posiadania przez uczestnika więcej niż jednej karty rabatowej, nie jest możliwe łączenie rabatów przysługujących na poszczególne karty.

Postanowienia końcowe

Zasady przeprowadzania promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.
Restauracja Trattoria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu,
do czego wystarczy jego ogłoszenie na stronie internetowej www. trattoria.com.pl
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora
lub w jego imieniu w celach związanych z promocją mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Organizatora.
Treść Regulaminu Promocji dostępna jest w Restauracji Trattoria lub na stronie internetowej

www.trattoria.com.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie karty rabatowej upoważniającej
do odbioru rabatu z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności z przyczyn leżących po
stronie uczestnika.
Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress